Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

SL275322.JPG

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 39
TÝDEN: 39
CELKEM: 432441

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

HLÁSNÝ PROFIL MEZIHOŘÍ

Hlásný profil Mezihoří

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Uznání osoby k provádění zkoušek za účelem zjištění účinnosti přípravků na území České republiky

3. Pojmenování (název) životní situace

Uznání osoby k provádění zkoušek za účelem zjištění účinnosti přípravků na území České republiky

4. Základní informace k životní situaci

Způsobilost k provádění úředně uznaných zkoušek musí být potvrzena formou osvědčení o způsobilosti k této činnosti ve vymezených oblastech zkoušek vydaného Státní rostlinolékařskou správou, jestliže na základě auditu žadatele o uznání zjistila, že tento splňuje podmínky k provádění zkoušek v souladu se zásadami správné pokusnické praxe.

Na žádost o uznání osoby k provádění úředně uznaných zkoušek se vztahují ustanovení § 45 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále též "zákon"), a § 17 vyhlášky č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin (dále též "vyhláška").

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem o uznání osoby k provádění úředně uznaných zkoušek je fyzická nebo právnická osoba, která podá žádost dle § 17 odst. 3 vyhlášky.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel podá žádost o uznání osoby k provádění úředně uznaných zkoušek a zpracuje dokumentaci nezbytnou pro posouzení způsobilosti podle přílohy č. 8 vyhlášky.

Jestliže Státní rostlinolékařská správa shledá na základě auditu žadatele, že tento splňuje podmínky k provádění zkoušek v souladu se zásadami správné pokusnické praxe, rozhodne kladně o podané žádosti tak, že vydá žadateli osvědčení o způsobilosti.

Osvědčení se vydává s platností na 5 let a před skončením jeho platnosti je třeba požádat o opakované udělení osvědčení.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádat o poskytnutí informací, které se týkají podání žádosti a kroků s tím spojených, lze písemně, telefonicky nebo osobně na Státní rostlinolékařské správě (Sekce přípravků na ochranu rostlin).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o uznání osoby k provádění úředně uznaných zkoušek se podává na adresu Státní rostlinolékařské správy - Sekce přípravků na ochranu rostlin.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Údaje potřebné pro vydání rozhodnutí jsou ověřovány na základě:

  • výpisu z obchodního rejstříku,
  • dokladu Českého statistického úřadu o přidělení IČ,
  • živnostenského oprávnění,
  • osvědčení samostatně hospodařícího rolníka,
  • občanského průkazu, popř. jiného obdobného dokladu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebný formulář žádosti naleznete na internetových stránkách Státní rostlinolékařské správy.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

K žádosti o uznání osoby k provádění úředně uznaných zkoušek se vztahuje úhrada správního poplatku za přijetí této žádosti dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích; tento poplatek činí 100 Kč.

Na posouzení způsobilosti k provádění úředně uznaných zkoušek se vztahuje úhrada náhrad za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou dle ustanovení § 79 zákona a vyhlášky č. 175/2005 Sb., o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou. Výše náhrady je stanovena v příloze vyhlášky č. 175/2005 Sb. a činí:

  • za provedení auditu - 44 500 Kč,
  • za provedení opakovaného auditu či auditu nezbytného při opakovaném udělení osvědčení - 27 900 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Osvědčení o způsobilosti je vydáno do 30 dnů poté, kdy bylo prokazatelně doloženo a ověřeno, že žadatel splňuje podmínky k provádění zkoušek v souladu se zásadami správné pokusnické praxe podle přílohy č. 8 vyhlášky.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení o uznání osoby k provádění úředně uznaných zkoušek je pouze žadatel.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel je dále povinen umožnit audit na všech místech, která s prováděním zkoušek souvisejí; termín auditu je předem písemně dohodnut.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy můžete zasílat na e-mailové adresy: pripravky@srs.cz, ivana.minarova@srs.cz, jiri.holman@srs.cz.

28. Popis byl naposledy aktualizován

27.04.2006

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.