Obec Ostroměř
Oficiální stránky obce Ostroměř

Sjezd rodáků - komentáře, videa aj.

Sjezd rodáků 2008 (13.-15. června 2008)znak

Reportáž z ohlédnutí za 5. setkání rodáků Ostroměře a přidružených obcí

http://www.nasetelevize.cz/

DVD ze sjezdu rodáků

(Zprávy) Ostroměř - Jak jistě všichni víte, nechali jsme natočit DVD ze sjezdu rodáků. Slavnostní křest DVD se uskuteční na OÚ koncem října tohoto roku, datum bude ještě upřesněno a vyhlášeno místním rozhlasem.

Potěšíme možná i cenou DVD, která bude cca do 100,- Kč. U předchozího DVD to možné nebylo, protože byly restaurovány a digitalizovány dnes již historické filmy a fotografie.

Současné DVD ze sjezdu rodáků bude cca dvouhodinové s přibližně pětiminutovou bohatou fotogalerií. Díky excelentním záběrům pana Morávka jsou na filmu zaznamenáni účastníci sjezdu, což bude jistě pro mnohé hodně zajímavá podívaná. V neposlední řadě bude filmový materiál ze sjezdu rodáků v celkové délce cca deseti hodin digitalizován a uložen do archivu naší obce spolu s fotodokumentací.
Miroslav Vobořil ml.

Mluvené slovo k Ostroměři

Na četná přání byla uvolněna hudba s mluveným slovem, která měla premiéru u příležitosti Sjezdu rodáků dne 14.6.2008
Prolog a Poselství dálnověků

PODĚKOVÁNÍ.

Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na realizaci akce „Sjezd rodáků a přátel Ostroměře a přidružených obcí“. Děkuji nejen těm, kteří zajišťovali prostory, ale i těm, kteří tyto prostory pomáhali uklízet, všem, kteří zajišťovali občerstvení, výstavy a dny otevřených dveří, všem, kteří účinkovali a organizovali prezentace a vystoupení.
Myslím si, že sjezd rodáků po dvaceti letech byl pro naší obec přínosem, pomohl při prezentaci obce v našem regionu a umožnil setkání těch, kteří mají k naším obcím jakýkoli pozitivní vztah. Ještě jednou děkuji a těším se ashledanou při jakékoli příští akci.
Ing. Tomáš Gabriel, starosta obce

Almanach a DVD ke sjezdu rodáků v roce 2008.

(Zprávy) Ostroměř - Při příležitosti V. sjezdu rodáků v roce 2008 byl vydán almanach a DVDOstroměř.
V almanachu se dozvíte něco o historii Ostroměře, o významných ostroměřských rodácích, o kulturních a společenských organizacích, o místních firmách, Domoslavicích, Nových Smrkovicích a Sylvárově Újezdu a také mnoho dalších zajímavostí. Publikace je doplněna a fotografie z historie i současnosti obcí. Almanach vydal Obecní úřad Ostroměř ve Vydavatelství Jaroslav Hrůza.
DVD obsahuje filmový dokument o Ostroměři z roku 1997, filmový dokument o Ostroměři, Domoslavicích, Sylvárově Újezdu a Nových Smrkovicích z roku 2008. Dále na něm najdete archivní filmy: 1. Máj v roce 1977, II. sjezd rodáků z roku 1978, dětský den z roku 1979, neckyáda z roku 1979, neckyáda z počátku 80. let minulého století; fotogalerii: minulost a současnost Ostroměře, archivní fotografie Ostroměře a přidružených obcí, současnost obcí. DVD vydal Obecní úřad Ostroměř, kamera, střih a režie: Zdeněk Morávek, hudba: Miroslav Vobořil, foto a grafické zprcování: Jiří Hrůza.
Obecní úřad děkuje všem spoluobčanům za zapůjčení archivních materiálů. Zvláštní poděkování patří autorům starých filmů pánům Miloši Říhovi a Jaroslavu Ferstovi.
Almanach i DVD si můžete zakoupit v knihovně obecního úřadu nebo v muzeu E. Štorcha v Ostroměři.

PhDr. Miroslav Holub - osobnost Ostroměře.

(Zprávy) Ostroměř - Osobností Ostroměře byl na sjezdu rodáků a přátel obce vyhlášen - in memorian - PhDr. Miroslav Holub. Cenu za zesnulého převzala jeho žena paní Jindřiška Holubovápaní Holubová pøi pøedávání od starosty obce Tomáše Gabriela.
Profesor Holub se narodil v Ostroměři a své mládí prožil odloučen od rodičů u své babičky v Ostroměři na Ohradě. Po absolvování školy přišla válka a s ní totální nasazení v továrně na výrobu leteckých motorů v Nové Pace. V závěru války při květnovém povstání pomáhal v odboji spolu se svými kamarády. Po válce následovala studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, která úspěšně ukončil, a po složení všech zkoušek se stal středoškolským profesorem. Následně pak získal na stejné fakultě i doktorát filozofie.
Od 50. let až do svého odchodu do důchodu roku 1984 vyučoval na hořickém gymnáziu dějepis, zeměpis, ale i němčinu a latinu. Krátce měl možnost připravovat studenty i v předmětech branná výchova, psychologie a filozofie. Mezi studenty byl oblíbeným profesorem, jeho heslem bylo „být laskavě přísným a přísně laskavým“, což dokazoval po celou dobu své práce.
K jeho zálibám patřilo také cestování, které mohl realizovat zvláště po roce 1989. Se zaujetím četl, psal do regionálního tisku i obecního zpravodaje, do novin. Díky znalostem místních poměrů psal desítky let kroniku Ostroměře a také kroniku rybářského svazu. Jako kronikář byl opakovaně za tuto práci oceněn. Měl ještě mnoho plánů do budoucna, chystal se napsat i knihu o Ostroměři, avšak těžká choroba jeho záměry zhatila.

Sjezd rodáků Ostroměře a přidružených obcí.

(Zprávy) Ostroměř, Domoslavice - Už ve čtvrtek večer 12. června byla na Obecním úřadu slavnostně otevřena výstava k historii Ostroměře. Na výstavě je možné shlédnout fotodokumentaci z historie Ostroměře. Zároveň byl poprvé představen almanach ke sjezdu rodáků a nové DVD.starosta T. Gabriel s klíčem od P. Kdulince
V pátek se pak v sokolovně ostroměřským občanům představil František Nedvěd a Josef Náhlovský se svým programem "Báječná země Františka Josefa".
Sobotní program zahájil starosta Tomáš Gabriel v doprovodu historické postavy Petra Kdulince z Ostroměře, zástupce jednoho z předních českých šlechtických rodů, který zastával například úřad hofmistra krále Jiřího z Poděbrad. Při této příležitosti obdržel starosta i symbolický klíč od bran Ostroměře a poté pokřtil nově vydaný almanach a dvd.
Slavnostnímu zahájení na školním hřišti byly pozvání osobnosti politického a společenského života. Poslanec Zdeněk Lhota, starosta Jičína Martin Puš, zástupci kraje a další. Pozvání přijal také starosta obce Lužec nad Vltavou Štěpán Rampas, který při té příležitosti poděkoval místním hasičům za jejich pomoc při povodních v roce 2002. Zároveň sebou přivezl vodu z Vltavy, která pak posloužila k pokřtění nového almanachu a DVD.
Poté byla vyhlášena osobnost Ostroměře, kterou se stal PhDr. Miroslav Holub - in memoriam. Tuto cenu převzala jeho manželka, paní Jindřiška Holubová.
Odpoledne se již mohla naplno rozjet zábava pro děti a dospělé. Postupně vystoupili účinkující: Šermíři a kejklíři, děti z místní mateřské školy a základní školy, mažoretky, bělohradský folklorní soubor Hořeňák, mužoreti Arthrosa, členové TJ Sokol Ostroměř, místní dobrovolní hasiči, parašuristé z Aeroklubu Hořice, kouzelník Pavel Kožíšek s Martinou Poulíčkovou a další.
Po celý večer až do rána hrála k tanci skupina Servis-Vokap, na taneční zábavě v Domoslavicích pak skupina Na-Ex Band. Vyvrcholením sobotního programu pak byl ohňostroj na hudbu M. Vobořila ml.
Připraveny byly dny otevřených dveří v kulturním středisku, školce i škole, na obecním úřadě, v podniku Kámen Ostoměř. Také v Domoslavicích byla k vidění výstava k historii obce a další společenský program. Po celý den si návštěvníci mohli zakoupit vyhlídkové lety na letišti v Domoslavicích.
V neděli byla připravena pohádka pro děti o Sněhurce, Ferdohraní s klaunem, diskotéka Zdeňka Vranovského, dětské odpoledne... Ceremonie ukončení sjezdu rodáků byla tečkou za celým programem. Velký dík patří všem občanům, spolkům, organizacím, podnikatelům a všem dalším, kteří se na sjezdu rodáků podíleli.
Producentem celého programu sjezdu rodáků byl Obecní úřad v Ostroměři, který tuto akci také pořádal. Oficiální sponzoři: Kámen Ostroměř, řeznictví Balihar, studio MV, studio Bratři Hrůzové.
Foto - Sjezd rodáků 2008
Odkaz na videa a fotogalerii Jičínského deníku

Program sjezdu rodáků 

SJEZD RODÁKŮ OSTROMĚŘE A PŘIDRUŽENÝCH OBCÍ


Obecní úřad v Ostroměři si dovoluje pozvat všechny rodáky a přátele Ostroměře na 5. setkání rodáků Ostroměře a přidružených obcí Domoslavic, Sylvárova Újezda a Nových Smrkovic při příležitosti 865. výročí první písmené zmínky o Ostroměři a 130. výročí narození spisovatele Eduarda Štorcha. Setkání proběhne v Ostroměři a Domoslavicích ve dnech 13. až 15. června 2008. Čeká Vás bohatý program na jevištích, ve škole, v muzeu, prohlídka obcí i podniku Kámen Ostroměř.

NĚKOLIK VĚT KE SJEZDU RODÁKŮ, KTERÝ SE KONÁ DNE 13-15 ČERVNA 2008

Všichni dobře víte, že obecní úřad v Ostroměři ve spolupráci s místními spolky a organizacemi pořádá 5. sjezd rodáků po 20 letech ( poslední byl v roce 1988 ) a to u příležitosti 865 let první písemné zmínky o Ostroměři.
Ke sjezdu rodáků neodmyslitelně patří vydání almanachu o Ostroměři a k ní přilehlých obcí. Na textu pracuje paní Hana Němečková. Díky obětavosti vás občanů jsme obdrželi k zapůjčení historické fotografie, které jsou průběžně skenovány a digitálně zpracovány panem J. Hrůzou. Tyto fotografie budou následně použity po výběru do almanachu a následně všechny s popisem vloženy na DVD. Z těchto unikátních fotodokumentů bude zároveň připravena výstava ve velké zasedací síni OÚ, kde zde také budou vystaveny všechny kroniky Ostroměře a fotodokumentace Domoslavic a okolí budou vystaveny v Domoslavicích.
Jak jsem se zmínil již o DVD, budou zde nejen vloženy fotografie, ale bude zde film o Ostroměři, který se v roce 1996 natáčel a byl k dostání na VHS . Průvodní slovo k tomuto filmu měl profesor. Dr. Miroslav Holub a Jan Petera. Protože tento dokument neztratil nic ze svého obsahu a vyjímečnosti, bude umístěn na DVD. K tomuto dokumentu bude natočen cca 10-15 min. bonusový materiál o současnosti nejen Ostroměře, ale i Domoslavic, Sylvárova Újezda a Nových Smrkovic. Dalšími bonusy jsou skutečné perly - archivní filmový materiály na 8 mm filmech. Jedná se o filmy 1. Máj v Ostroměři z roku 1977, Neckyáda z roku 1979, Dětský den z roku 1979, II. sjezd rodáků z roku 1978, Neckyáda z neurč. roku. Tyto filmy jsou již v s současné době již přepsány na DVD. Zbývá jen do filmů dosadit postsynchrony s orig. zvukem. Tyto filmy byly natočeny panem J. Ferstem a M. Říhou a jsou opravdu skvostem, za což patří těmto pánům velký a zasloužený dík. Všechny tyto bonusové materiály budou na DVD.
Nyní něco k samotnému programu. Tento program a technický scénář jsem připravoval spolu s rozpočtem již od listopadu loňského roku a to z důvodů včasného zajištění vystupujících a jejich závazného nasmlouvání. Trh je totiž naprosto nesmlouvavý a musí být vše ošetřeno smlouvou - právním zajištěním.

Takže nyní nastíním body programu:
V pátek 13.6. od 20,00 hod v místní sokolovně vystoupí František Nedvěd s Josefem Náhlovským v pořadu "Báječná země Františka Josefa"
V sobotu 14.6. V 8,00 hod – odvoz zájemců do Domaslavic ( výstava k historii Domoslavic )
V 10,00 slavnostní ceremonie zahájení sjezdu rodáků na velkém pódiu za školou, křest almanachu a DVD , vyhlášení osobnosti Ostroměře.
V odpoledním programu vystoupí: mažoretky z Hr. Králové, vynikající Hořeňák – folklorní soubor z L.Bělohradu, mužoreti z Hořic, bude provedena ukázka aerobiku TJ Sokol, zásahu SDH, seskok parašutistů nad Ostroměří, vystoupí nejznámější český kouzelník a iluzionista Pavel Kožíšek v dvojprogramu.
Ve večerních hodinách vystoupí s ohňovou show historická skupina ,,Armentum,,
Po tomto vystoupení bude následovat slavnostní ohňostroj s průvodním textem k historii Ostroměře a na scénickou hudbu M. Vobořila v režii O. Skalického k tomuto ohňostroji.
Hudební bloky spolu s večerní taneční zábavou zajišťuje Servis-Vokap.
Po celý den je zajištěno občerstvení, prodej obědů v jídelně za symbolickou cenu. Také v rámci sjezdu budou představena i stará historická řemesla, bude zajištěn odvoz zájemců o vyhlídkové lety na letiště a dále zajištěn autobus na okruh našim regionem –Domoslavice, Sylv.Újezd, Nové Smrkovice a zpět po celý den.
Pro děti jsou připraveny loutkové pohádky v MKS. Den otevřených dveří ve škole a ve školce s ukázkami prací našich dětí. Je třeba se zmínit i o tanečním večeru, který se pořádá v Domoslavicích – v Zátiší, kde bude hrát hud. skupina Nebozez Vl.Šafaříka.
V neděli v 10,00 hod. Pohádka ,,O Sněhurce,, v podání dcery Matěje Kopeckého na podiu ve škole.
Od 13,00 hod se bude konat na hlavním pódiu za školou ,,Ferdohraní s klaunem Ferdou,, – vynikající animační program pro děti a dále od 15,00 hod. diskotéka Zdeňka Vranovského (rádio OK), fotbalový turnaj a po 17, hod. slavnostní zakončení sjezdu rodáků.
Celý program sjezdu rodáků včetně časových údajů bude vypsán na plakátech a pozvánkách. Mediálním partnerem této akce je rádio OK a deníky Bohemia.

Vážení spoluobčané, přátelé Ostroměře a rodáci, je toho opravdu hodně. Pro někoho se může program zdát být monstrózní s pocitem velikášství a pro někoho třeba i zbytečným plýtváním peněz. Je třeba podotknout, že v současné době nic není zadarmo a pokud by měl být program kvalitní, tak kvalita se platí.
I když jsou na tento sjezd rodáků vyčleněny nemalé výdaje, v kterých jsou zakalkulovány kromě honorářů za vystoupení i náklady na zpracování almanachu, DVD, archivního foto materiálu, pronájmu pódia aj. tak je potřeba se zmínit i o příjmech, které budou z prodeje DVD a almanachu. Díky těmto příjmům včetně sponzorů se deficit výdajů výrazně sníží.
Osobně si myslím, že máme všichni dluh k naší Ostroměři, k našim Domoslavicím, Sylvárovu Újezdu a Novým Smrkovicím. Dluh ve víře k sounáležitosti, pospolitosti a ctění odkazů našich předků. Prosím, berme proto všichni sjezd rodáků jako velké setkání s lidmi, které často nevidíme, jako přátelské sousedské posezení, dále vzpomínky na všechny, kteří tu již nejsou mezi námi. Zapomeňme na všechny problémy a starosti všedního života. Prostě si to snažme všichni užít a prožít.
Závěrem bych chtěl za OÚ poděkovat všem spolkům, organizacím, škole a školce za přislíbenou pomoc při technickém a provozním zajištění. Bez nich by byla myšlenka uspořádat sjezd rodáků naprosto nereálná a neuskutečnitelná.
Poslední poděkování patří všem občanům, kteří poskytli archivní fotky o Ostroměři a okolí. Skrývají se v nich neskutečně veliké hodnoty včetně všech kronik Ostroměře, které máme k dispozici nejen pro sebe, ale i pro další pokolení a příští generace. Přeji Vám všem pěkné jarní dny. Miroslav Vobořil ml., místostarosta

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:266
TÝDEN:638
CELKEM:1129697

Hlásný profil Mezihoří

Hlásný profil Mezihoří

Digitální povodňový plán

digitální povodňový plán

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace

Aktuální stavy toků

18.6.2024 16:40

Aktuální výška:

21 cm

18.6.2024 16:20

Aktuální výška:

24 cm

18.6.2024 16:15

Aktuální výška:

33 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Lázně Bělohrad normální
Nový Bydžov normální
Rohoznice normální

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

CZECH POINT

czech point

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa